Belastingvrij schenken in 2023

Het is bekend dat de eenmalige vrijstelling van schenkbelasting van ruim € 100.000 voor de aankoop van een eigen woning (de zogenoemde ‘jubelton’) inmiddels is vervallen.

Zijn er ook andere mogelijkheden om in 2023 belastingvrij te schenken? Zeker wel.

Eenmalige grote schenking

Voor kinderen die tussen de 18 en 40 jaar oud zijn, geldt, dat u hen eenmalig maximaal € 28.947 mag schenken zonder dat schenkbelasting is verschuldigd. Daarvoor geldt niet de verplichting dat de schenking wordt besteed aan een eigen woning. Uw kind mag zelf weten waar de schenking aan wordt besteed.

Er moet wel een aangifte schenkbelasting worden ingediend bij de belastingdienst. In die aangifte moet worden aangegeven dat een beroep wordt gedaan op deze vrijstelling. De aangifte schenkbelasting moet worden gedaan voor 1 maart van het volgende jaar. Stel dat u de schenking in het jaar 2023 doet, dan moet de aangifte schenkbelasting voor 1 maart 2024 worden gedaan.

Belastingvrij schenken voor een studie

Als uw kind een studie of opleiding volgt die meer dan € 20.000 per jaar exclusief levensonderhoud kost, kunt u voor de betaling daarvan een schenking doen.

Daarvoor kan een beroep worden gedaan op een eenmalige vrijstelling van € 60.298. Ook voor deze vrijstelling geldt dat uw kind tussen de 18 en 40 jaar oud moet zijn.

Een andere voorwaarde is dat de schenking is vastgelegd in een notariële akte. Daarin staat voor welke studie de schenking is bedoeld, hoe hoog de verwachte kosten van de opleiding zijn en dat de schenking vervalt als het bedrag niet binnen twee jaar aan de studie of opleiding is besteed.

Verder is het zo dat deze vrijstelling niet kan worden gebruikt voor schenkingen die zijn bestemd om een studieschuld af te lossen die is ontstaan voordat de schenking is gedaan.

Ook voor deze vrijstelling geldt dat een aangifte schenkbelasting moet worden gedaan, waarin wordt aangegeven dat een beroep op deze vrijstelling wordt gedaan.
Als wordt gekozen voor deze vrijstelling, kan geen gebruik meer worden gemaakt van de andere eenmalig verhoogde vrijstelling van € 28.947.

Jaarlijkse vrijstellingen

U mag jaarlijks een bedrag schenken zonder dat schenkbelasting is verschuldigd. In 2023 is het belastingvrije bedrag voor kinderen € 6.035 per kind. Voor anderen dan kinderen is het belastingvrije bedrag € 2.418 per persoon.

Voor deze vrijstellingen geldt geen leeftijdsbeperking en degene aan wie u schenkt mag zelf weten waaraan hij of zij de schenking besteedt. Er hoeft geen aangifte schenkbelasting te worden gedaan.

Van belang is nog dat de eenmalig verhoogde vrijstellingen die ik hiervoor beschreef in het betreffende jaar in plaats komen van de jaarlijkse vrijstelling aan kinderen en dus niet naast de jaarlijkse vrijstelling. De eenmalig verhoogde vrijstellingen zijn namelijk eenmalige verhogingen van de jaarlijkse vrijstelling. Stel dat u in 2023 € 28.947 schenkt en er wordt een beroep gedaan op de verhoogde vrijstelling, dan mag u in dat jaar niet daarnaast nog € 6.035 belastingvrij schenken.

Wilt u hier meer over weten? Neem dan contact op met Notariskantoor Dangremond.

Dangremond Notariskantoor
Kapteijnstraat 15, Barneveld
Tel. 0342 – 40 45 80
[email protected]
www.denotaris.info