Het einde van de jubelton is in zicht. De eindsprint!

In een eerdere uitgave van dit magazine schreef ik over de afschaffing van de verhoogde vrijstelling voor de schenking van een eigen woning. Deze vrijstelling wordt vaak de ‘jubelton’ genoemd. Wat is het geval? Deze vrijstelling wordt per 1 januari 2023 verlaagd tot ruim € 28.000 en wordt per 1 januari 2024 volledig afgeschaft.

De schenking van de jubelton mag op dit moment worden gespreid over drie jaren. Nu de vrijstelling wordt afgeschaft, is het de vraag wat die afschaffing betekent voor deze spreidingsmogelijkheid. Inmiddels is daar (meer) duidelijkheid over.

Om gebruik te kunnen maken van de vrijstelling moet er nog in 2022 een schenking tot stand komen. Stel dat in 2022 het volledige bedrag van de vrijstelling wordt geschonken. Dan heeft de begiftigde nog tot en met 31 december 2024 de tijd om de schenking te besteden aan een eigen woning.

Stel dat het volledige bedrag in 2022 nog niet beschikbaar is. Kan de vrijstelling dan wel volledig worden benut? Ja, dat is mogelijk, namelijk door in 2022 alvast een deel van de schenking te doen en uiterlijk in 2023 het resterende deel. Het is de vraag welk bedrag in 2022 dan minimaal moet worden geschonken. Naar de letter van de wet zou dat € 1,00 kunnen zijn en in 2023 het resterende bedrag. Het is echter veiliger om in 2022 ten minste € 27.231 te schenken en het restant in 2023. Van de verhoogde vrijstelling voor de eigen woning mag namelijk een bedrag van € 27.231 vrij worden besteed.

Wanneer een deel van de schenking in 2022 wordt gedaan en een deel in 2023, moet voor beide jaren een aangifte schenkbelasting wordt gedaan waarin een beroep wordt gedaan op de verhoogde vrijstelling.

Verder is van belang dat degene die de schenking ontvangt op het moment van de schenking nog geen 40 jaar oud is of dat zijn of haar fiscaal partner op dat moment nog geen 40 jaar oud is.

Ik adviseer om in alle gevallen waarin een beroep op de verhoogde vrijstelling voor de eigen woning wordt gedaan nog in 2022 een notariële akte van schenking op te laten maken. De notaris kan dan direct de aangifte schenkbelasting voor u regelen.

Zijn er na de afschaffing van de jubelton geen mogelijkheden meer om kinderen of anderen te helpen bij de aanschaf van een woning? Zeker wel! Jaarlijks kan een bedrag belastingvrij worden geschonken. Voor kinderen bedraagt het belastingvrije bedrag op dit moment ruim € 5.600 en voor anderen ruim € 2.200.
Verder is een mooi alternatief voor de schenking het verstrekken van een lening. Over het geleende bedrag moet rente worden betaald. Als op de lening ook voldoende wordt afgelost, is de rente die wordt betaald fiscaal aftrekbaar voor degene die de rente betaalt.

Desgewenst kunnen de rente en/of de aflossing worden ‘teruggeschonken’. Als niet meer wordt geschonken dan het jaarlijks vrijgestelde bedrag (zie hiervoor), dan is daarover geen schenkbelasting verschuldigd.

Wilt u meer weten over de jubelton of het verstrekken van een lening? Neem dan contact op met één van de specialisten van ons kantoor.

Dangremond Notariskantoor
Kapteynstraat 15, Barneveld
t. 0342 – 40 4580
e. [email protected]
w. www.denotaris.info