Geboortezorg staat nooit stil

Een kinderwens, zwanger worden, zwanger zijn, bevallen en zorg voor een baby. Dit alles komt samen tijdens een bijzondere fase in het leven van een moeder, van aanstaande ouders. Goede begeleiding is van groot belang. Binnen de praktijk van Verloskundigen Barneveld staat de zwangere centraal. Olga Smit, verloskundige: “We bieden onder andere ‘centering pregnancy’ aan. Zorg waarbij meerdere zwangeren samenkomen. Zorg op maat! Tevens werken we met een zogenoemde bevalkaart. Want de wensen van de zwangere zijn van groot belang tijdens de bevalling.”

Verloskundigen Barneveld bestaat uit een tweetal teams: team Asklepios en team De Burgt. Olga: “Beide teams hebben een gemeenschappelijk doel namelijk rust, tijd en aandacht voor de zwangere vrouw.” Vanaf het allereerste begin, de kinderwens, zijn mensen bij ons welkom. “In nauwe samenwerking met andere zorgverleners en indien nodig specialisten bieden wij onze verloskundige zorg aan. Laagdrempelig en persoonlijk. Alles draait om een gezonde zwangere, haar partner en een gezonde baby.”

Centering pregnancy
In deze maatschappij is het hebben van een netwerk en een gezonde levensstijl van groot belang. Dat uitgangspunt heeft ertoe geleid dat binnen de Barneveldse verloskundigenpraktijk het fenomeen ‘centering pregnancy’ handen en voeten kreeg, mede vanuit het project Kansrijke Start. “Inmiddels werken we al twee jaar volgens dit principe. Concreet houdt het in dat meerdere zwangeren tegelijk op het spreekuur komen. Ze krijgen individueel een controle, waarna er op een interactieve manier meerdere onderwerpen aan bod komen, om zo kennis en kunde te vergroten. Vrouwen wisselen ervaringen uit, delen kennis en niet onbelangrijk: vinden het heel gezellig met elkaar.” Verplicht is het uiteraard niet, want ook de individuele controlemomenten zijn in stand gebleven. Olga: “De keuze laten we aan de zwangere zelf!”

Bevalkaart
De verloskundigen zijn voortdurend op zoek hoe ze de zwangere meer verantwoordelijkheid voor haar eigen zwangerschap kan geven, maar ook met welke wensen en verwachtingen zij leeft. “We werken daarom binnen de regio met een zogenoemde bevalkaart. Uiteraard is dat geen spoorboekje, want geen enkele bevalling is hetzelfde en je weet van tevoren ook niet hoe een bevalling verloopt. Wat je wel weet als zwangere is wat je wensen zijn, hoe je met pijn omgaat, welke ondersteuning je nodig denkt te hebben tijdens de bevalling en waar je wel of juist niet over geïnformeerd wilt worden. Dat en meer kan op de bevalkaart worden ingevuld. Zo weten wij, maar ook andere zorgverleners wat iemand graag wil. De vrouw neemt feitelijk meer de regie. En: als iemand de regie heeft, zo leert de ervaring, kijkt iemand ook beter terug op een bevalling.”

Verloskundigen Barneveld
Nieuwe Markt 1G, Barneveld
t. 0342 – 41 23 80
e. [email protected]
w. www.verloskundigenbarneveld.nl