Alles vol vertrouwen uit handen geven

Marco en Diana van Ginkel zijn samen eigenaar van Van Ginkel Afbouw. Geheel in eigen beheer heeft het echtpaar in 2021 hun eigen droomwoning in Scherpenzeel gebouwd. Een heel traject ging daaraan vooraf met een procedure bestemmingsplanwijziging. Marco: “Hierin zijn we uitstekend begeleidt door Landborg.”

Gerco van Ingen was voor Marco en Diana geen onbekende. “Door ons bedrijf hebben we vaker contact met elkaar. Het was dan ook geen vraag voor ons met wie we in zee wilden voor onze eigen nieuwe woning.” Tijdens het gehele traject is Gerco betrokken geweest. “Vanaf de start van de procedure bestemmingsplan tot aan de aankoop van sloopmeters. En alles wat daarbij komt kijken: begeleiding bij de communicatie richting de gemeente en bijgestaan bij onderzoeken naar flora en fauna en asbest. Maar ook het ontwerp en de tekeningen kwamen van Landborg.”

Hoewel een dergelijk traject veel tijd en energie vraagt, vinden Marco en Diana het meer dan waard. “Het eindresultaat, onze droomwoning, is geweldig! Wat wij als heel prettig ervaren bij Landborg is dat de juiste personen op de juiste plek zitten. Je kunt alles vol vertrouwen uit handen geven. En dat is essentieel als het om dit soort grote en complexere projecten gaat!”

De adviseurs van Landborg adviseren en ondersteunen agrariërs, ondernemers en particulieren in het buitengebied met plannen voor bouw, ruimtelijke ordening en milieu. “Een van onze specialisaties is functieverandering; het veranderen van de bestemming van een perceel in het buitengebied.”

Bij functieverandering worden voormalige stallen van een agrarisch bedrijf gesloopt en kan er in veel gevallen een niet-agrarische bedrijfsbestemming óf een woonbestemming (al dan niet met een bouwkavel) worden gerealiseerd. Gerco van Ingen, adviseur: “Het functieveranderingsbeleid van de FoodValley biedt mogelijkheden om met die vele vierkante meters van de huidige leegstaande stallen op passende wijze om te gaan.

In ruil voor de sloop van stallen kan er op de slooplocatie of elders een ontwikkeling plaatsvinden en tegelijk wordt er middels een landschappelijke inpassing een stukje kwaliteit aan het buitengebied toegevoegd.”

Sloopmeters
Sloopmeters spelen veelal een grote rol bij functieverandering. Sloopmeters van eigen erf kunnen na registratie en sloop worden ingewisseld voor bouwrechten. Maar sloopmeters kunnen ook verkocht of aangekocht worden. Iedere situatie vraagt om maatwerk en daarom staan wij voor u klaar om u te informeren over de diverse mogelijkheden. Met de inzet van sloopmeters is het verder ook mogelijk om bijvoorbeeld de inhoud van een bestaande woning te vergroten of het totaal oppervlakte aan bijgebouwen of een bedrijfspand te vermeerderen. Sloopmeters worden ook wel ingezet om bouwwerken te kunnen legaliseren.

Belangenbehartiging
Landborg dient, na verkennend voorwerk, een vooroverlegplan of principeverzoek bij de gemeente in. Als de uitkomst van het verzoek positief is kan de volgende stap genomen worden in de vorm van een bestemmingsplanwijziging of aanvraag omgevingsvergunning. Iedere gemeente heeft zijn eigen werkwijze in deze trajecten. Wij hebben veel ervaring bij gemeenten in de regio en weten dus precies wat er nodig is.
U kunt dus het hele traject van begin tot eind uit handen geven, tot aan het tekenwerk toe. “Door vroegtijdig met ons over het ontwerp van bijvoorbeeld een nieuw bedrijfspand na te denken kunnen we hier met de bestemmingsplanwijziging rekening mee houden. Tijdswinst boeken we door bouwplannen mee te nemen in het traject van een bestemmingsplanwijziging.“

Gesprek met Landborg?
Een functieverandering is onomkeerbaar dus het is van belang om u van tevoren goed te laten informeren en adviseren over de mogelijkheden op uw perceel. Iedere situatie is maatwerk. Wij gaan graag met passie voor het buitengebied en uw wensen voor u aan de slag.

Landborg
Holevoetplein 301, Scherpenzeel
e. [email protected]
w. www.landborg.nl