Verborgen gebreken bij een koopwoning

Stel, je komt er na het kopen van je huis achter dat er zogenoemde verborgen gebreken zijn, zoals bijvoorbeeld houtworm of vochtproblemen. Moet je daar genoegen mee nemen of kun je de schade op de verkoper verhalen?

Uitgangspunt is dat het huis de eigenschappen moet hebben die nodig zijn voor een normaal gebruik. Als er verborgen gebreken zijn, dan kan het zijn dat het huis daardoor niet geschikt is voor normaal gebruik. In dat geval kun je (meestal) de schade op de verkoper verhalen, mits je zelf van tevoren niet wist dat die gebreken er waren.

Mededelingsplicht en onderzoeksplicht

Bij het verkopen van een woning moet de verkoper de gebreken waarvan hij weet dat ze er zijn melden aan de koper. Dit heet de mededelingsplicht. Als de verkoper weet dat er bepaalde gebreken zijn en hij meldt die gebreken niet, dan zijn de kosten voor reparatie voor de verkoper. Je moet als koper dan wel bewijzen dat de verkoper op de hoogte was van het gebrek, maar het desondanks niet heeft gemeld.

Ook de koper een verplichting: de onderzoeksplicht. Dat houdt onder andere in dat je zichtbare gebreken opmerkt en daarover afspraken maakt.

Ouderdomsclausule

Als je een oud huis koopt, is de kans op gebreken groter dan bij een nieuw(er) huis. Vaak laat de verkoper dan een zogenoemde ouderdomsclausule opnemen in de koopovereenkomst. Daarin staat dan dat er minder strenge eisen aan de bouwtechnische kwaliteit van het huis mogen worden gesteld dan bij nieuwe(re) huizen. De verkoper geeft dan bijvoorbeeld aan dat hij niet kan garanderen dat er geen sprake is van vochtproblemen. Als er een dergelijke ouderdomsclausule in de koopovereenkomst wordt opgenomen, kun je de verkoper later niet meer aansprakelijk stellen voor de gebreken die worden vermeld in de ouderdomsclausule.

Bouwtechnische keuring

Het is verstandig om, voordat de koopovereenkomst wordt getekend, een bouwtechnische keuring te laten uitvoeren, zeker als je een ouder huis koopt en al helemaal als er een ouderdomsclausule in (het concept van) de koopovereenkomst staat. Je voorkomt daardoor zoveel mogelijk dat je gebreken over het hoofd ziet.

Verkoper aansprakelijk stellen

Als duidelijk is dat de verkoper niet eerlijk is geweest over gebreken of heeft geprobeerd om die te verbergen, kun je de verkoper aansprakelijk stellen. Zo’n aansprakelijkstelling gaat formeel, dus schriftelijk en liefst per aangetekende post. Dat moet je zo snel mogelijk en in elk geval binnen een redelijke termijn, bijvoorbeeld twee maanden, doen. Stel dat de verkoper niet vrijwillig meewerkt aan het verhelpen van het gebrek. Dan kun je naar de rechter stappen om de medewerking van de verkoper af te dwingen.

Meer informatie?

Wil je hier meer over weten? Neem dan contact op met Notariskantoor Dangremond. We kunnen je adviseren over dit onderwerp en de koopovereenkomst voor je opstellen, zodat de afspraken helder worden vastgelegd en beide partijen later niet voor verrassingen komen te staan.

Dangremond Notariskantoor
Kapteijnstraat 15, Barneveld
Tel. 0342 – 40 4580
[email protected]
www.denotaris.info