RuiterActief en RuiterWerkt: oog voor de mens in de maatschappij

Het is ruim drie jaar geleden dat RuiterActief en RuiterWerkt zijn overgenomen door Careander. Waar er vanzelf verschillende veranderingen zijn doorgevoerd of gaande zijn, is de zorg voor kinderen, jongeren en mensen met een beperking onveranderd gebleven. Daarbij richt RuiterActief zich op dagbesteding, terwijl medewerkers met een afstand tot de arbeidsmarkt bij RuiterWerkt begeleid worden bij hun terugkeer in het arbeidsproces.

RuiterActief
Marleen Berg, medewerker van de locatie in Barneveld: “Op de locatie in Barneveld beschikken we over verschillende activiteitenruimtes voor de deelnemers van de dagbesteding. In de productieruimte verzorgen deelnemers met een verstandelijke en/of lichamelijke beperking allerhande productiewerk.”

Dagopvang op de rustieke zorgboerderij in Stroe behoort ook tot het unieke aanbod van RuiterActief. “We organiseren afwisselende activiteiten waarbij plezier centraal staat; dierverzorging, sport- en spelactiviteiten.”

RuiterWerkt
“Vanuit RuiterWerkt proberen we mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt weer in het arbeidsproces te laten participeren. Werkfit maken, noemen wij dat. We gaan daarbij dienstverbanden aan, nemen competenties onder de loep en zodra iemand een jaar in dienst is geweest onder begeleiding van medewerkers en een jobcoach, kijkt de jobcoach naar de mogelijkheden om door te groeien naar regulier werk.”

Samenwerkingsverbanden
Maar er is meer! Mooie samenwerkingsverbanden zijn er onder andere met Vandentop Tuinhout uit Barneveld en Sanitairbedrijf De Beer uit Veenendaal. Medewerkers van RuiterWerkt werken binnen deze bedrijven mee. Marleen: “Het mes snijdt aan twee kanten. Enerzijds draag je als bedrijf iets bij aan het optimaal participeren van je medemens in de maatschappij en anderzijds zorg je met elkaar voor een kwalitatief hoogwaardig eindproduct. Dat is een sublieme match”.

Toekomst
Anita Kloosterman, (interim) teammanager RuiterActief en RuiterWerkt: “Nu RuiterActief en RuiterWerkt onder de vlag van Careander varen, is het plan om een specifieke kindgroep te starten. Onder begeleiding van gespecialiseerd personeel en de basis bij het orthopedagogisch dagcentrum “de Schutse”, Careander in Harderwijk onderzoeken we de mogelijkheden voor Barneveld”. Op die manier gaan zij niet op in de volwassen groepen, maar krijgen ze ook echt een eigen plekje en aandacht.” Een ander toekomstplan is een woonlocatie in de regio. “Als je dag- en werkactiviteiten aanbiedt is het mooi om ook een woonlocatie voor de deelnemers te hebben. Dan is het plaatje pas echt compleet!”

RuiterActief & RuiterWerkt,
onderdeel van Careander
Van Zuijlen van Nieveltlaan 54, Barneveld
[email protected]
[email protected]
www.careander.nl
www.ruiteractief.nl
www.ruiterwerkt.nl